فلنج کانال یک قطعه است که برای اتصال دو تکه کانال هوا در مقاطع گرد و چهارگوش به کار می‌رود1. این قطعه با استفاده از متریال نبشی و ورق گالوانیزه ساخته می‌شود2. فلنج کانال مدولار، از انواع پروفیل‌ گالوانیزه تولید می‌شود که دارای ساختاری شامل نر و مادگی می‌شود که در نتیجه‌ی آن لبه‌ی کانال داخل این پروفیل‌ها قرار گیرد3. فلنج پیش ساخته کانال از جمله تجهیزات تأسیساتی مهم در سازه های مهندسی می باشد4.