کانال سازی و ساخت کانال های چهار گوش .طراحی ، اجرا ، ساخت و نصب انواع کانال کولر چهارگوش​ یکی از متداول ترین روشهای کانال کشی که از سالیان پیش بوده و الان نیز بیشترین کاربرد را در کانال کشی برای انواع دستگاهی هوا ساز ، داکت اسپلیت ، کولر آبی را دارد کانال چهار گوش می باشد .این روش کانال کشی که به دلیل قابلیت کم و زیاد کردن اضلاع و همچنین ساختن اتصالات ( ماننده چهارراه و سه راه ) به صورت دستی و متناسب با محیط و نوع سازه ساختمان کاربرد زیادی دارد .

نمایش یک نتیجه