منشور حمایت از مشتری

منشور حمایت از مشتری در وال آس پلاس چیست

  سرمایه گذاری یعنی اینکه شما هدف تان این است که قصد دارین زحامت چند ماه ویا حتی چندین سال خود را تبدیل به اتفاق های مالی بزرگ تبدیل کنید لذا مجموعه سرمایه گذاری وال آس پلاس در این راستا منشور خود را به شرح ذیل تا حصول نتیجه اعلام میکند :  

امکان حفظ سرمایه و حتی برگشت زمین به مجموعه ما :

بعد از یک بازه حداقل 12 ماه به هرشکل مشتری قصد فروش سند خود را داشته باشد مجموعه وال آس پلاس امکان  

امکان بازدید از اراضی

شما میتوانید قبل از هر گونه خرید به مراجعه حضوری و بازدید محدوده ای اراضی اقدام کنید  

امکان تبدیل اراضی به اراضی دیگر

پس از گذشت مدت خاصی شما میتوانید زمین خود را زمنی دیگری در همین مجموعه تبدیل کنید، برای مثال اگر قعطه ای 250 مترمربع را در نقظه A خرید کرده اید به اندازه کل مبلغ آن میتوانید زمینی در نقطه B خرید کنید و آن زمین را برگشت بدهید .   ما همواره در تلاش هستیم تا بهترین اتفاق های مالی را برای شما رقم بزنیم ..
سرمایه گذاری وال آس پلاس
لوگو سرمایه گذاری وال آس پلاس
سبد خرید
نوار کناری